Vi tilbyder

 • Præventionsrådgivning
 • Spiraloplægning
 • Barnløshed udredning,PCO
 • Insemination og IVF
 • Undersøgelse af celleforandringer
 • Keglesnit (conisatio)
 • Tidlige graviditesskanninger
 • Medicinsk abort
 • Behandling af blødningsforstyrrelser
 • Overgangsalder
 • Udredning af smerter, nedsynkning vandladning