Praktisk info

HENVISNING:

Vi modtager både patienter efter henvisning fra praktiserende læge i sygesikringsgruppe 1, patienter i sygesikringsgruppe 2, patienter henvist fra anden gynækolog, og privatpatienter. Uønsket graviditet/abort kræver ingen henvisning og er uden ventetid.

Link til priser.

SIKRING AF KVALITET:

Vi er i efteråret 2019 blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. Denne lægger vægt på kvalitet i patientbehandling, patientsikkerhed, hygiejne og efteruddannelse

Vi laver regelmæssigt patienttilfredshedsundersøgelser. Se seneste her

Vi passer godt på dine data.  Læs vores privatlivspolitik her. 

NÅR NOGET GÅR GALT:

Er du blevet skadet efter behandling eller medicin har du mulighed for at søge erstatning.

Du kan anmelde din skade elektronisk på www.patienterstatningen.dk.

Har du som patient eller pårørende oplevet at noget er gået galt i sundhedsvæsenet, har du mulighed for at indrapportere hændelsen på www.dpsd.dk.

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling du har modtaget, har du mulighed for at klage til Styrelsen for Patientklager på www.stpk.dk